Phần mềm quản lý khách hàng – tạo danh sách tiềm năng (Leads)

Phần mềm quản lý khách hàng – tạo danh sách tiềm năng (Leads)

Sau khi chúng ta cài đặt phần mềm crm miễn phí xong, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo danh sách tiềm năng (tiếng anh là Leads) vào phần mềm quản lý khách hàng để dễ dàng quản lý và chăm sóc. Tiềm năng được hiểu là mối quan hệ bạn đầu trong một qui trình bán hàng. Chúng ta có thể thu thập thông tin tiềm năng qua các kênh khác nhau như hội thảo, triển lãm, nhân viên giới hiệu, đối tác, gửi mail, website, quan hệ công chúng,… Khi đã có thông tin tiềm năng rồi thì chúng ta sẽ đưa vào phần mềm quản lý khách hàng bằng các cách sau.

Nhập thông tin tiềm năng vào phần mềm quản lý khách hàng

Bước 1: Chọn Tất cả => chọn Tiềm năng ( Hoặc chọn Tiềm năng trên thanh Module)

phan-mem-quan-ly-khach-hang-tao-tiem-nang-00

Bước 2: Chọn Thêm Tiềm Năng

phan-mem-quan-ly-khach-hang-tao-tiem-nang-01

Bước 3: Điền thông tin của tiềm năng

phan-mem-quan-ly-khach-hang-tao-tiem-nang-02

Cách điền thông tin tiềm năng trong phần mềm quản lý khách hàng

 

phan-mem-quan-ly-khach-hang-tao-tiem-nang-07

Bước 5: Sau khi điền đầy đủ thông tin chọn SAVE

Chúng ta có được danh sách Tiềm năng

phan-mem-quan-ly-khach-hang-tao-tiem-nang-04

Tạo nhanh thông tin tiềm năng vào phần mềm quản lý khách hàng.

Trong phần tạo nhanh tiềm năng này sẽ giúp chúng ta tạo thông tin cơ bản cho tiềm năng. Điều này rất hữu ích cho những ai không có nhiều thời gian.

Bước 1: Chọn dấu + góc phía trên bên phải

phan-mem-quan-ly-khach-hang-tao-tiem-nang-05

Bước 2: Chọn Tiềm năng

Bước 3: Điền thông tin cơ bản cho tiềm năng rồi chọn Lưu

Nếu chúng ta muốn điền đầy đủ thông tinh thì chọn Mỡ Rộng Màn Hình

phan-mem-quan-ly-khach-hang-tao-tiem-nang-06

Lưu tiềm năng từ Website vào phần mềm quản lý khách hàng

Xem chi tiết tại đây ==> Lưu thông tin khách hàng từ website

Nhập tiềm năng từ tập tin đã có sẵn (.csv và .vcf) vào phần mềm quản lý khách hàng

Xem chi tiết Nhập dữ liệu từ Excel vào phần mềm CRM

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *