Cơ Hội

Lợi ích của phần mềm crm khi chuyển tiềm năng thành khách hàng

Sau khi có được tiềm năng và làm việc với họ để nắm bắt được nhu cầu. Khi tiềm năng quyết định mua hàng hay dịch vụ của mình thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây. Thời điểm này thì họ không còn là tiềm năng nữa mà họ đã trở thành khách hàng của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiềm năng này thành khách hàng của mình  rất đơn giản và nhanh chóng. Đây chính là lợi ích của phần mềm crm mà chúng ta nên sử dụng.

(more…)
Read more...