Hệ thống email marketing automation Mautic

Hệ thống email marketing automation Mautic

Mục Lục Nội Dung

Có 2 cách để cài đặt xây dựng hệ thống email marketing automation Mautic

Thứ nhất là đăng ký sử dụng miễn phí từ trang web Mautic. Phần này sẽ giới hạn gửi email marketing cho mỗi ngày là 1.000 email. Như vậy mỗi tháng mình gửi được 30.000 email marketing. Và giới hạn số lượng liên hệ (contacts) là 5.000.

Với điều khoản này thì Mautic ngon hơn hệ thống email marketing của mailchimp rất nhiều rồi. Hiện tại mailchimp giới hạn 2.000 liên hệ và 12.000 email cho mỗi tháng.

Còn hệ thống email marketing của Getresponse thì sao? Mỗi tháng bạn phải trả $15 cho gói cơ bản nhất nhưng giới hạn liên hệ chỉ có 1.000 cho 1 người sử dụng (User).

Cách đăng ký tài khoản để sử dụng hệ thống email marketing automation Mautic rất đơn giản

Bước 1: Truy cập vào link sau

https://mautic.com/offers/marketing-automation-free/

Bước 2: điền đầy đủ thông tin vào form sau rồi chọn Next

Bước 3: Nhập thông tin domain (ví dụ mình để tên CongPham vào phần mautic account domain) thì domain của mình sẽ là congpham.mautic.net. Và nhập password vào (nhớ ghi lại password nhe). Nhấn vào LET’S GET STARTED

Bước 4: kiểm tra mail và đăng nhập theo hướng dẫn. Thông thường username là địa chỉ email.

Cài đặt hệ thống email marketing automation Mautic

Thứ hai là tự mình cài đặt hệ thống email marketing automation Mautic lên hosting riêng. Phần này thì đòi hỏi một chút kiến thức về cách cài đặt website và cách cấu hình để mautic hoạt động.

Nhưng các bạn đừng lo lắng nhiều vì Công sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước từng bước. Nếu cài riêng như vậy thì sẽ không có bất kỳ giới hạn nào trong việc sử dụng và gửi email marketing.

Để bắt đầu thì chúng ta có 4 phần để hoàn thành việc cài đặt

Phần 1: Cài đặt Mautic

Phần 2: Cấu hình Cron Jobs

Phần 3: Tải xuống cơ sở dữ liệu tra cứu IP

Phần 4: Cài đặt theo dõi Javascript

Phần 1: Cài đặt hệ thống email marketing automation mautic

Bước 1: Chuẩn bị

[1] Domain hay một subdomain (phần này mình chuẩn bị subdomain là mautic.act2group.com)

[2] Hosting theo yêu cầu phía trên (phần này mình sẽ cài mautic trên hosting với PHP 5.6.31, Apache/2.4.6, database là MariaDB 5.5.52)

[3] Tạo một database: Vào phpMyAdmin và chọn database và tạo database như hình

Tạo cơ sở dữ liệu cho việc cài đặt mautic

Bước 2: Cài đặt Hệ Thống Email Marketing Automation Mautic

[1] Copy phần mềm vào hosting

Sau khi download phần mềm Marketing Automation Mautic về thì copy toàn bộ thư mục và tập tin cài đặt vào thư mục cài đặt trên hosting.

Thư mục và tập tin cài đặt phần mềm mautic

[2] Cài đặt phần mềm mautic

1. Mở trình duyệt web lên và cho chạy trang subdomain (mautic.act2group.com) đã tạo ở trên. Bạn sẽ thấy thống báo Ready to Install và chọn Next Step.

Thông báo đã sẵn sàng cài đặt mautic

2. Cài đặt thông tin database: Điền đầy đủ thông tin như hình dưới đây rồi chọn Next Step

Thông tin cơ sở dữ liệu

3. Cài đặt thông tin người dùng quản trị: Điền đầy đủ thông tin như hình phía dưới rồi chọn Next Step

Thông tin người dùng quản trị

4. Cấu hình thông tin email: Điền họ tên và địa chỉ email rồi chọn Next Step

Thông tin tài khoản email

5. Xin chúc mừng bạn đã cài đặt thành công hệ thống email Marketing Automation Mautic.

Phần 2: Cấu hình Cron Jobs cho hệ thống email marketing

Cấu hình các Cron Jobs để có thể chạy các chiến dịch (campaign) tự động.

Mautic yêu cầu một vài công việc cron để xử lý một số nhiệm vụ bảo trì. Hầu hết các máy chủ web cung cấp một phương tiện để thêm các công việc cron. Hoặc thông qua SSH, cPanel, hoặc một bảng điều khiển tùy chỉnh khác. Vui lòng tham khảo tài liệu / hỗ trợ của máy chủ lưu trữ nếu bạn không chắc chắn về cách thiết lập các công việc cron.

Tần suất bạn chạy các công việc cron là tùy thuộc vào bạn. Nhiều máy chủ chia sẻ yêu cầu chạy các tập lệnh mỗi 15 hoặc 30 phút và thậm chí có thể ghi đè lên các thời gian theo lịch để đáp ứng những hạn chế này. Tham khảo tài liệu của chủ nếu họ có một hạn chế như vậy.

Lời khuyên tốt nhất là bạn nên xáo trộn các công việc cần thiết sau đây để không chạy cùng một lúc.

Ví dụ:

0,15,30,45 <— mautic:segments:update

5,20,35,50 <— mautic:campaigns:rebuild

10,25,40,55 <— mautic:campaigns:trigger

Các phần bắt buộc phải chạy công việc cron.

Phân đoạn (Segments):

Để giữ các phân đoạn đúng với hiện tại trong hệ thống email marketing

php /path/to/mautic/app/console mautic:segments:update

Theo mặc định, kịch bản sẽ xử lý địa chỉ liên hệ theo đợt 300. Nếu quá nhiều so với tài nguyên máy chủ của bạn. Hãy sử dụng tùy chọn –batch-limit = X. Thay thế X với một số địa chỉ liên hệ để xử lý mỗi đợt.

Bạn cũng có thể giới hạn số lượng địa chỉ liên hệ để xử lý cho mỗi kịch bản. Thực hiện bằng cách sử dụng -max-contacts để tiếp tục hạn chế các tài nguyên được sử dụng.

Chiến dịch (Campaigns)

Để giữ chiến dịch được cập nhật với địa chỉ liên hệ hiện hành:

php /path/to/mautic/app/console mautic:campaigns:rebuild

Theo mặc định, kịch bản sẽ xử lý địa chỉ liên hệ theo đợt 300. Nếu quá nhiều so với tài nguyên máy chủ của bạn. Hãy sử dụng tùy chọn –batch-limit = X. Thay thế X với một số địa chỉ liên hệ để xử lý mỗi đợt.

Bạn cũng có thể giới hạn số lượng địa chỉ liên hệ để xử lý cho mỗi kịch bản. Thực hiện bằng cách sử dụng -max-contacts để tiếp tục hạn chế các tài nguyên được sử dụng.

Để thực hiện các sự kiện của chiến dịch hệ thống email marketing:

php /path/to/mautic/app/console mautic:campaigns:trigger

Theo mặc định, kịch bản sẽ xử lý các sự kiện theo đợt 100. Nếu điều này là quá nhiều cho tài nguyên của máy chủ của bạn. Hãy sử dụng tùy chọn –batch-limit = X. Thay thế X với một số sự kiện để xử lý mỗi đợt.

Bạn cũng có thể giới hạn số lượng địa chỉ liên hệ để xử lý cho mỗi kịch bản. Thực hiện bằng cách sử dụng -max-events để hạn chế các tài nguyên được sử dụng.

Để gửi email với các quy tắc tần số được lên lịch lại cho các chiến dịch tiếp thị trong hệ thống email marketing

Các tin nhắn được đánh dấu là Thông điệp Tiếp thị (như email được gửi là một phần của chiến dịch tiếp thị), sẽ được chèn vào hàng đợi tin nhắn NẾU tần số các quy tắc được thiết lập cho toàn bộ hệ thống hoặc trên một liên hệ. Để xử lý hàng đợi này và sắp xếp lại thời hạn gửi các thư này. Công việc cron này sẽ được thêm vào danh sách công việc của bạn:

php /path/to/mautic/app/console mautic:messages:send

Chú ý rằng các thông báo này sẽ chỉ được thêm vào hàng đợi nếu các quy tắc tần số được áp dụng trên toàn hệ thống hoặc một số liên hệ.

Các phần không bắt buộc chạy công việc Cron

Xử lý Hàng đợi Email

Nếu hệ thống được cấu hình để gửi email theo hàng đợi, một công việc cron được yêu cầu để xử lý chúng.

php /path/to/mautic/app/console mautic:emails:send

Tìm kiếm và qui trình theo dõi email

Nếu sử dụng Quản lý Bounce, có nghĩa là mình sẽ kiểm tra xem email nào ko gửi đi và email nào bị từ chói nhận.

php /path/to/mautic/app/console mautic:email:fetch

Giám sát mạng xã hội

Nếu sử dụng theo dõi mạng xã hội,

php /path/to/mautic/app/console mautic:social:monitoring

Webhooks

Nếu hệ thống email marketing Mautic được cấu hình để gửi webhook theo lô, hãy sử dụng lệnh sau để gửi:

php /path/to/mautic/app/console mautic:webhooks:process

Cập nhật cơ sở dữ liệu IP MaxMind GeoLite2

Mautic sử dụng cơ sở dữ liệu IP GeoLite2 của MaxMind theo mặc định. Cơ sở dữ liệu được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 và vì vậy không thể được đóng gói với Mautic. Cơ sở dữ liệu có thể được tải về thủ công thông qua Mautic của Cấu hình hoặc kịch bản sau đây có thể được sử dụng như một công việc cron để tự động tải về bản cập nhật. (MaxMind cập nhật cơ sở dữ liệu vào thứ ba đầu tiên của tháng).

php /path/to/mautic/app/console mautic:iplookup:download

Dọn sạch dữ liệu cũ

Dọn dẹp cài đặt trong hệ thống email marketing Mautic bằng cách xóa dữ liệu cũ. Lưu ý rằng không phải tất cả dữ liệu đều có thể được xóa sạch. Hiện được hỗ trợ là các mục đăng nhập kiểm soát, khách truy cập (liên hệ nặc danh) và lượt truy cập của trang truy cập. Sử dụng –dry-run để xem số lượng hồ sơ sẽ được thanh lọc trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi.

Thao tác này sẽ xoá vĩnh viễn dữ liệu! Hãy chắc chắn để giữ sao lưu cơ sở dữ liệu.

php /path/to/mautic/app/console mautic:maintenance:cleanup –days-old=365 –dry-run

NÓI TÓM LẠI PHẦN TẠO CRON JOBS NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀY

Đây là 3 cron jobs bắt buộc phải thêm vào trong hệ thống email marketing.

0,15,30,45

php /path/to/mautic/app/console mautic:segments:update > /dev/null 2>&1

5,20,35,50

php /path/to/mautic/app/console mautic:campaigns:rebuild > /dev/null 2>&1

10,25,40,55

php /path/to/mautic/app/console mautic:campaigns:trigger > /dev/null 2>&1

Giải thích các thông số:

0,15,30,45 –  nhưng con số này là thiết lập thời gian để chạy công việc cron. Theo các con số này thì nó sẽ chạy công việc cron này vào mỗi 0 phút, 15 phút, 30 phút, 45 phút.

php – đây là câu lệnh comment để thực thi công việc cron (tùy theo hosting thì câu lệnh này sẽ khác nhau, bạn nên hỏi nhà cung cấp dịch vụ hosting để biết rõ)

/path/to/mautic – đường dẫn để lưu các tập tin và thư mục của mautic (tùy theo từng hosting mà mình đăng ký thì đường dẫn này sẽ khác nhau

app/console – phần này là đương dẫn của phần mềm mautic (không thay đổi)

mautic:segments:update – phần này sẽ thay đổi tùy theo mình muốn chạy công việc cron nào

> /dev/null 2>&1 – thêm phần này vào phía sau cùng mục đích là để nó không gửi mail báo cáo công việc cron đã thực hiện xong. Nếu muốn xem email báo cáo thì bỏ nó đi, nhưng sẽ rất tốn tài nguyên của hosting và hệ thống email.

Ví dụ cụ thể để thêm vào 1 công việc cron vào hosting sử dụng Cpanel.

Truy cập vào Cpanel à Advanced à Cron Jobs

.

Mình sẽ thêm 1 cron jobs đầu tiên vào hệ thống email marketing

0,15,30,45 à php /home/xxxxxxx/public_html/app/console mautic:segments:update > /dev/null 2>&1

Thêm thời gian chạy công việc cron vào phần Minute

Các phần Hour, Day, Month, Weekday thì chọn dấu * có nghĩa là chạy mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi tuần.

Copy đoạn code này

php /home/xxxxxxx/public_html/app/console mautic:segments:update > /dev/null 2>&1 vào phần command

Chọn Add New Cron Jobs. Thế là xong một cái, tiếp tục làm cho các cái còn lại.

Sau khi thêm vào thì sẽ như thế này.

Phần 3: Tải xuống cơ sở dữ liệu tra cứu IP trong hệ thống email marketing

Theo mặc định, Mautic cài đặt để sử dụng cơ sở dữ liệu tra cứu địa chỉ IP GeoLite2 miễn phí của MaxMind. Do giấy phép của cơ sở dữ liệu, nó không thể được bao gồm trong gói cài đặt của Mautic và do đó phải được tải về.

Nhấp vào biểu tượng cài đặt ở phía trên bên phải của Mautic để xem trình đơn setting của Admin
Sau đó nhấp vào Configuration
Trên tab Cài đặt Hệ thống System Setting, cuộn xuống để tìm tuỳ chọn “IP lookup service”
Và nhấp vào “Fetch IP Lookup Data Store”. Đợi một chút khi thấy chử Success! Là OK.
Chọn Apply sau đó Chọn Save & Close

Bạn cũng có thể chọn một dịch vụ tra cứu IP khác được hỗ trợ nếu bạn thích.

Phần 4: Cài đặt theo dõi Javascript trong hệ thống email marketing

Sau khi cài đặt và thiết lập các công việc cron bạn đã sẵn sàng để bắt đầu theo dõi các địa chỉ liên hệ. Bạn sẽ cần phải thêm một javascript đơn giản vào các trang web cho mỗi trang web bạn muốn theo dõi thông qua Mautic. Đây là quy trình rất đơn giản và bạn có thể thêm tập lệnh theo dõi này vào tệp mẫu trang web của mình hoặc cài đặt tích hợp Mautic cho các nền tảng CMS phổ biến hơn. Dưới đây là ví dụ về javascript theo dõi:

<script> (function(w,d,t,u,n,a,m){w[‘MauticTrackingObject’]=n; w[n]=w[n]||function(){(w[n].q=w[n].q||[]).push(arguments)},a=d.createElement(t), m=d.getElementsByTagName(t)[0];a.async=1;a.src=u;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,’script’,’http(s)://yourmautic.com/mtc.js’,’mt’); mt(‘send’, ‘pageview’); </script>

Bạn cần phải thay đổi URL trang web (thay thế yourmautic.com bằng URL của chính bạn) trong tập lệnh bên trên.

Bạn có thể xem chính xác đoạn mã code này bằng cách vào Configuration à Tracking Setting

Cách chèn mã code vào wordpress

Chèn mã sau vào cuối trang web trước khi kết thúc </ body> tag. Trang đích Mautic được theo dõi tự động. Chỉ sử dụng tính năng này để theo dõi trang web của bên thứ ba.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm mã code này vào trang web sử dụng WordPress.

Chọn Appearance à chọn Editor à chọn header.php

Thêm doạn mã code này vào trong tập tin header.php bằng cách copy nó vào trước khi kết thúc thẻ </body> trong tập tin header.php

CHÚ Ý:

Và để gửi email được thì chúng ta cần phải cấu hình hệ thống máy chủ SMTP. Mautic tích hợp với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ email nào cung cấp các máy chủ SMTP. Cũng như một số dịch vụ riêng biệt như Mandrill, Gmail Sendgrid, Mailjet, Postmark, Sendmail và Amazon SES.

Phần này mình sẽ tiếp tục chia sẽ trong phần tiếp theo. Chúc các bạn thành công.

Nếu các bạn thấy nội dung này hay thì hãy chia sẽ để lan tỏa thông tin cho mọi người cùng biết.

HỌC CÁCH XẬY DỰNG HỆ THỐNG EMAIL MARKETING AUTOMATION MAUTIC

Hiện tại mình đang thiết kế khóa học xây dựng hệ thống email marketing automation Matic hoàn toàn miễn phí trên nền tảng Google Classroom. Nếu các bạn muốn học cùng mình thì có thể đăng ký thông tin phía dưới.
Share this post

Comments (2)

 • Phần mềm email marketing Mautic và cách cấu hình smtp server Reply

  […] đây thì đã hoàn thành việc cài đặt hệ thống email marketing và cấu hình các thông số cơ bản để phần mềm email marketing Mautic hoạt động […]

  at
 • Phúc Reply

  Cảm ơn rất nhiều!
  Có thắc mắc xin được hỗ trợ, khi mình cài mautic lên hosting reeng xong. Đến công đoạn chọn email của bản thân để gửi đi thì nên chọn email nào. Của google, yahoo… hay mail riêng của tên mien như mail@tenmien.com.
  Vì với mail google hình như sẽ bị hạn chế gửi trong ngày chỉ có khoảng hơn 100 mail thôi nên nếu chọn google mail thì có được không.
  Cảm ơn nhiều.

  at

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *