Tiềm Năng

Tính năng phần mềm CRM cực kỳ hữu ích và quen thuộc

Sau khi chúng ta làm marketing và kết qủa thu được là danh sách tiềm năng. Tiếp theo là bộ phận kinh doanh sẽ làm việc với những tiềm năng này để xem những tiềm năng nào có nhu cầu và quan tâm đến sản phẩm hay dịch vụ của công ty chúng ta. Vấn đề ở đây là danh sách tiềm năng của chúng ta qúa nhiều. Như vậy để biết được những tiềm năng nào đang quan tâm đến sản phẩm hay dịch vụ thì phải làm sao??? Vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh và dễ dàng bằng tính năng phần mềm crm là tạo Bộ Lọc giống như trong Excel.

(more…)
Read more...

Cách sử dụng phần mềm crm để quản lý lịch làm việc thông minh

Cách sử dụng phần mềm CRM để giúp chúng ta quản lý, kiểm tra và theo dõi tất cả các hoạt động đã được lên kế hoạch để hoàn thành trong ngày làm việc hiện tại cho tất cả nhân viên trong module Lịch. Chúng ta có thể thấy danh sách các loại hoạt động đã được lên kế hoạch bởi bạn và được chia sẽ bởi người khác như: Những sự kiện, Công việc, Cơ hội, ngày hỗ trợ cuối, ngày sinh (sinh nhật), hóa đơn, dự án, tiến độ dự án. Ngoài ra chúng ta có thể xem các hoạt động này trong từng tháng, từng tuần và từng ngày trong cách sử dụng phần mềm CRM này.

(more…)

Read more...

Nhập dữ liệu từ Excel vào phần mềm quản lý khách hàng miễn phí

Nếu chúng ta đang có danh sách khách hàng định dạng Excel (.xlsx) thì chúng ta có thể nhập (Import) vào phần mềm quản lý khách hàng miễn phí một cách dễ dàng. Trước khi nhập vào phân mềm thì chúng ta phải chuyển qua định dạng .csv hay .vfc vì phần mêm chỉ hỗ trợ định dạng này. Phần mềm quản lý khách hàng miễn phí hỗ trợ nhập dữ liệu cho các module khác nhau như: Tiềm năng, Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội,.. chúng ta sẽ làm ví dụ cho module Tiềm năng.

(more…)
Read more...

Phần mềm quản lý khách hàng – tạo danh sách tiềm năng (Leads)

Sau khi chúng ta cài đặt phần mềm crm miễn phí xong, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo danh sách tiềm năng (tiếng anh là Leads) vào phần mềm quản lý khách hàng để dễ dàng quản lý và chăm sóc. Tiềm năng được hiểu là mối quan hệ bạn đầu trong một qui trình bán hàng. Chúng ta có thể thu thập thông tin tiềm năng qua các kênh khác nhau như hội thảo, triển lãm, nhân viên giới hiệu, đối tác, gửi mail, website, quan hệ công chúng,… Khi đã có thông tin tiềm năng rồi thì chúng ta sẽ đưa vào phần mềm quản lý khách hàng bằng các cách sau.

(more…)

Read more...