CRM là gi?

Phần mềm CRM là cái QUÁI gì ? Sử dụng CRM để làm gì ?

Phần mềm CRM là cái QUÁI gì ??? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm và không biết phần CRM là gì. Phần mềm CRM là phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng. CRM là chử viết tắt của Customer Relationship Management. Từ trước tới giờ chúng ta quản lý và chăm sóc khách hàng như thế nào??? (more…)
Read more...