Lợi ích của phần mềm crm khi chuyển tiềm năng thành khách hàng

Lợi ích của phần mềm crm khi chuyển tiềm năng thành khách hàng

Sau khi có được tiềm năng và làm việc với họ để nắm bắt được nhu cầu. Khi tiềm năng quyết định mua hàng hay dịch vụ của mình thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây. Thời điểm này thì họ không còn là tiềm năng nữa mà họ đã trở thành khách hàng của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiềm năng này thành khách hàng của mình  rất đơn giản và nhanh chóng. Đây chính là lợi ích của phần mềm crm mà chúng ta nên sử dụng.

Các bước chuyển đổi tiềm năng thành khách hàng đó là lợi ích của phần mềm CRM

Trong phần này thì hệ thống sẽ tự động tạo ra khách hàng, liên hệ và cơ hội từ tiềm năng. Sau khi chuyển tiềm năng này xong thì không còn tiềm năng này trong module tiềm năng nữa. Đây là một trong những lợi ích của phần mềm CRM giúp chúng ta quản lý và chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Bước 1: Chọn Module Tiềm năng

Sau khi login vào phần mềm crm và chọn module Tiềm năng trên thanh menu

Bước 2: Chọn tiềm năng cần chuyển đổi

Trong danh sách tiềm năng chúng ta chọn tiềm năng cần chuyền đổi

Bước 3: Chọn chuyển đổi tiềm năng

Chọn vào phần Chuyển đổi tiềm năng như hình phía dưới

loi-ich-cua-phan-mem-crm-00

Bước 4: Tạo Khách hàng mới

Chúng ta chọn vào phần Tạo mới khách hàng để chuyển tiềm năng thành khách hàng. Đây là lợi ích của phần mềm CRM giúp chúng ta tiết kiệm thời gian nhập liệu rất nhiều.

loi-ich-cua-phan-mem-crm-01

Bước 5: Tạo mới liên lạc trong lợi ích của phần mềm CRM

Chọn vào phần tạo mới liên lạc để hệ thống tự tạo ra liện hệ. Đây là lợi ích của phần mềm CRM mà chúng ta không thể bỏ qua.

loi-ich-cua-phan-mem-crm-02

Bước 6: Tạo mới Cơ Hội (Sale thường gọi là Deal)

Chúng ta có thể chọn phần này hay không là tùy vào từng khách hàng. Nếu khách hàng đó đã đồng ý mua hàng hay dịch vụ thì chúng ta nên chọn phần này để quản lý nhe.

loi-ich-cua-phan-mem-crm-03

  • Tên cơ hội: Chúng ta có thể đặt tên gì cũng được
  • Dự kiến ngày hoàn thành: chọn ngày để hoàn thành cơ hội này
  • Giai đoạn bán hàng: chọn giai đoạn bán hàng
  • Số tiền: Số tiền dự đoán cho cơ hội này

loi-ich-cua-phan-mem-crm-04

  • Phân công cho: Chọn người để theo dõi cơ hội này
  • Chuyển record liên quan cho: Chuyển cơ hội này cho khách hàng hay là liên hệ (theo mình thì nên chọn khách hàng như vậy sẽ dễ quản lý hơn)

Bước 7: Chọn Lưu để kết thúc chuyển đổi tiềm năng

Kết quả chúng ta sẽ có được thông tin của khách hàng, liên hệ và cơ hội. Từ đó giúp chúng ta quản lý và chăm sóc khách hàng tư đầu cho đến cuối. Lợi ích của phần mềm CRM này thì tốt hơn rất nhiều khi chúng ta sử dụng Excel.

Nếu chúng ta chưa có phần mềm CRM thì có thể xem link dưới đây.

Các bước cài đặt phần mềm CRM miễn phí trên Windsor

Ngoài ra chúng ta có thể xem cách thêm danh sách tiềm năng vào phần mềm CMR

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *