Monthly Archives - October 2016

Phần mềm CRM là cái QUÁI gì ? Sử dụng CRM để làm gì ?

Phần mềm CRM là cái QUÁI gì ??? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm và không biết phần CRM là gì. Phần mềm CRM là phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng. CRM là chử viết tắt của Customer Relationship Management. Từ trước tới giờ chúng ta quản lý và chăm sóc khách hàng như thế nào??? (more…)
Read more...

Lợi ích của phần mềm crm khi chuyển tiềm năng thành khách hàng

Sau khi có được tiềm năng và làm việc với họ để nắm bắt được nhu cầu. Khi tiềm năng quyết định mua hàng hay dịch vụ của mình thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây. Thời điểm này thì họ không còn là tiềm năng nữa mà họ đã trở thành khách hàng của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiềm năng này thành khách hàng của mình  rất đơn giản và nhanh chóng. Đây chính là lợi ích của phần mềm crm mà chúng ta nên sử dụng.

(more…)
Read more...

Tính năng phần mềm CRM cực kỳ hữu ích và quen thuộc

Sau khi chúng ta làm marketing và kết qủa thu được là danh sách tiềm năng. Tiếp theo là bộ phận kinh doanh sẽ làm việc với những tiềm năng này để xem những tiềm năng nào có nhu cầu và quan tâm đến sản phẩm hay dịch vụ của công ty chúng ta. Vấn đề ở đây là danh sách tiềm năng của chúng ta qúa nhiều. Như vậy để biết được những tiềm năng nào đang quan tâm đến sản phẩm hay dịch vụ thì phải làm sao??? Vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh và dễ dàng bằng tính năng phần mềm crm là tạo Bộ Lọc giống như trong Excel.

(more…)
Read more...