Blog

Hệ thống email marketing automation Mautic

Có 2 cách để cài đặt xây dựng hệ thống email marketing automation Mautic

Thứ nhất là đăng ký sử dụng miễn phí từ trang web Mautic. Phần này sẽ giới hạn gửi email marketing cho mỗi ngày là 1.000 email. Như vậy mỗi tháng mình gửi được 30.000 email marketing. Và giới hạn số lượng liên hệ (contacts) là 5.000. (more…)
Read more...

Phần mềm CRM là cái QUÁI gì ? Sử dụng CRM để làm gì ?

Phần mềm CRM là cái QUÁI gì ??? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm và không biết phần CRM là gì. Phần mềm CRM là phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng. CRM là chử viết tắt của Customer Relationship Management. Từ trước tới giờ chúng ta quản lý và chăm sóc khách hàng như thế nào??? (more…)
Read more...

Lợi ích của phần mềm crm khi chuyển tiềm năng thành khách hàng

Sau khi có được tiềm năng và làm việc với họ để nắm bắt được nhu cầu. Khi tiềm năng quyết định mua hàng hay dịch vụ của mình thì chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây. Thời điểm này thì họ không còn là tiềm năng nữa mà họ đã trở thành khách hàng của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiềm năng này thành khách hàng của mình  rất đơn giản và nhanh chóng. Đây chính là lợi ích của phần mềm crm mà chúng ta nên sử dụng.

(more…)
Read more...

Tính năng phần mềm CRM cực kỳ hữu ích và quen thuộc

Sau khi chúng ta làm marketing và kết qủa thu được là danh sách tiềm năng. Tiếp theo là bộ phận kinh doanh sẽ làm việc với những tiềm năng này để xem những tiềm năng nào có nhu cầu và quan tâm đến sản phẩm hay dịch vụ của công ty chúng ta. Vấn đề ở đây là danh sách tiềm năng của chúng ta qúa nhiều. Như vậy để biết được những tiềm năng nào đang quan tâm đến sản phẩm hay dịch vụ thì phải làm sao??? Vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh và dễ dàng bằng tính năng phần mềm crm là tạo Bộ Lọc giống như trong Excel.

(more…)
Read more...

Cách sử dụng phần mềm crm để quản lý lịch làm việc thông minh

Cách sử dụng phần mềm CRM để giúp chúng ta quản lý, kiểm tra và theo dõi tất cả các hoạt động đã được lên kế hoạch để hoàn thành trong ngày làm việc hiện tại cho tất cả nhân viên trong module Lịch. Chúng ta có thể thấy danh sách các loại hoạt động đã được lên kế hoạch bởi bạn và được chia sẽ bởi người khác như: Những sự kiện, Công việc, Cơ hội, ngày hỗ trợ cuối, ngày sinh (sinh nhật), hóa đơn, dự án, tiến độ dự án. Ngoài ra chúng ta có thể xem các hoạt động này trong từng tháng, từng tuần và từng ngày trong cách sử dụng phần mềm CRM này.

(more…)

Read more...

Nhập dữ liệu từ Excel vào phần mềm quản lý khách hàng miễn phí

Nếu chúng ta đang có danh sách khách hàng định dạng Excel (.xlsx) thì chúng ta có thể nhập (Import) vào phần mềm quản lý khách hàng miễn phí một cách dễ dàng. Trước khi nhập vào phân mềm thì chúng ta phải chuyển qua định dạng .csv hay .vfc vì phần mêm chỉ hỗ trợ định dạng này. Phần mềm quản lý khách hàng miễn phí hỗ trợ nhập dữ liệu cho các module khác nhau như: Tiềm năng, Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội,.. chúng ta sẽ làm ví dụ cho module Tiềm năng.

(more…)
Read more...

Phần mềm quản lý khách hàng – tạo danh sách tiềm năng (Leads)

Sau khi chúng ta cài đặt phần mềm crm miễn phí xong, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo danh sách tiềm năng (tiếng anh là Leads) vào phần mềm quản lý khách hàng để dễ dàng quản lý và chăm sóc. Tiềm năng được hiểu là mối quan hệ bạn đầu trong một qui trình bán hàng. Chúng ta có thể thu thập thông tin tiềm năng qua các kênh khác nhau như hội thảo, triển lãm, nhân viên giới hiệu, đối tác, gửi mail, website, quan hệ công chúng,… Khi đã có thông tin tiềm năng rồi thì chúng ta sẽ đưa vào phần mềm quản lý khách hàng bằng các cách sau.

(more…)

Read more...

Tạo Email mẫu chuyên nghiệp trong phần mềm CRM miễn phí

Tạo Email Mẫu Trong Phần Mềm CRM Miễn Phí

Phần mềm CRM miễn phí giúp chúng ta tạo ra những email mẫu xinh đẹp, đơn giản và chuyên nghiệp. Chúng ta hoàn toàn có thể tự mình thiết kết mẫu email theo yêu cầu kinh doanh riêng của từng doanh nghiệp, chèn hình, thêm nội dung, kết hợp các thẻ.

(more…)

Read more...