Tạo Email mẫu chuyên nghiệp trong phần mềm CRM miễn phí

Tạo Email mẫu chuyên nghiệp trong phần mềm CRM miễn phí

Tạo Email Mẫu Trong Phần Mềm CRM Miễn Phí

Phần mềm CRM miễn phí giúp chúng ta tạo ra những email mẫu xinh đẹp, đơn giản và chuyên nghiệp. Chúng ta hoàn toàn có thể tự mình thiết kết mẫu email theo yêu cầu kinh doanh riêng của từng doanh nghiệp, chèn hình, thêm nội dung, kết hợp các thẻ.

Các bước tạo ra một email mẫu.

Để tạo ra một email mẫu chuyên nghiệp trong phần mềm CRM miễn phí chúng ta thực hiện theo các bước sau:

1.      Chọn All và chọn Email Templates

Tao-Email-Mau-Trong-Phan-Mem-CRM-Mien-Phi

2.       Chọn Add Email Template

Tao-Email-Mau-Trong-Phan-Mem-CRM-Mien-Phi-01

3.       Thêm nôi dung vào email mẫu.

Tao-Email-Mau-Trong-Phan-Mem-CRM-Mien-Phi-02

a.       Template name: Đặt tên email mẫu để dễ quản lý sau này

b.      Description: Diễn giải chi tiết email mẫu

c.       Subject: Đặt tên email mẫu liên quan đến từng module (ví dụ như Leads, Contacts, …)

d.      Select Field Type: chọn trường để thêm vào phần nôi dung

Ví dụ: mình muốn gửi mail đến danh sách Leads có trong phần mềm CRM miễn phí với phần đầu email có nội dung “Chào Phạm Tấn Công,”

Chọn module Leads từ Drop Box này

Tao-Email-Mau-Trong-Phan-Mem-CRM-Mien-Phi-03

Sau đó chọn trường Last NameFirst Name

Tao-Email-Mau-Trong-Phan-Mem-CRM-Mien-Phi-04

Sau khi chọn thì có kết quả như sau: Chào Leads-lastname$ $leads-firsname$

Tương tự cho những trường khác nếu mình muốn hiển thị ở phần nội dung của email mẫu.

e.      Thêm nội dung vào phần này : chúng ta có thể thêm hình ảnh, fonts chử kiểu chử, kích thước, links, …

4.       Chọn Save

Sau khi điền đầy đủ thông tin và thiết kế xong email mẫu trong phần mềm CRM miễn phí.

Tạo ra email mẫu bằng HTML

Nếu chúng ta có sẵn email mẫu bằng HTML hoặc có thể tự thiết kế email mẫu bằng HTML thì có thể thêm vào phần mềm CRM miễn phí một cách dễ dàng bằng cách.

1.       Chọn All

2.       Chọn Email Template

3.       Chọn Add Email Template

4.       Điền thông tin giống như tạo email mẫu ở phần trên, nhưng ở phần nội dung thì mình chon biểu tượng Source sau đó copy và past nội dung HTML vào hoặc tự mình soạn nội dung bằng HTML vào.

5.       Chọn Save

Tao-Email-Mau-Trong-Phan-Mem-CRM-Mien-Phi-05

Chỉnh Sửa email mẫu.

Phần mềm CRM miễn phí cung cấp cho chúng ta một số email mẫu được xác định trước để giúp chúng ta bắt đầu dễ dàng hơn. Các email mẫu có sẵn để lựa chọn trong khi tạo các chiến dịch email. Chúng ta không có quyến xóa các email mẫu có sẵn này, chỉ có thể chỉnh sửa, sao chép ra cái khác và chỉnh sửa lại theo yêu cầu của mình. Còn những email mẫu mà chúng ta tự tạo thì có thể chỉnh sửa, xóa, hoặc sao chép ra.

Chọn email mẫu cần chỉnh sửa –> chọn edit

Tao-Email-Mau-Trong-Phan-Mem-CRM-Mien-Phi-06

Sau khi chọn edit thì chúng ta sẽ chỉnh sửa thông tin giống như các bước trong phần tạo email mẫu.

Sau khi tạo email mẫu trong phần mềm CRM miễn phí xong, nếu chúng ta muốn xem kết quả trước thì nhấn vào nút Preview.

Tao-Email-Mau-Trong-Phan-Mem-CRM-Mien-Phi-08

Kết quả sẽ như hình phía dưới. Bây giờ chúng ta có thể gửi email mẫu này để giới thiệu sản phẩm hay là chăm sóc khách hàng tiềm năng của mình đã được lưu trong phần mềm CRM miễn phí chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tao-Email-Mau-Trong-Phan-Mem-CRM-Mien-Phi-07

Share this post

Comments (2)

 • Nguyễn Quang Tuyên Reply

  Dùng thử đc trong bao lâu vậy ad

  at
  • congpham Reply

   Chào bạn Tuyên,

   Hiện tại phần demo của mình sử dụng bao lâu cũng được nhe.

   Cám ơn bạn,
   Công Phạm.

   at

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *