Phần Mềm CRM

Cách cài đặt localhost trên máy tính với WAMP

Localhost là gì?

Localhost là từ ghép của hai chữ “local” và “host“. Local dịch theo nghĩa IT là máy tính của bạn, Host theo nghĩa IT là máy chủ. Vậy localhost nghĩa là một máy chủ được vận hành trên máy tính của bạn. Việc cài đặt localhost trên máy tính của bạn khá đơn giản.

Localhost bao gồm nhiều ứng dụng đi kèm với nhau và tất cả các ứng dụng đó sẽ kết hợp với nhau để tạo ra một môi trường có thể chạy mã nguồn Vtiger CRM trên máy tính của chính bạn bao gồm: (more…)

Read more...